Sluitingsdagen

Zaterdag 1 januari 2022 (Nieuwjaar)
Maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)
Donderdag 26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart)
Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag)
Maandag 11 juli 2022 (Vlaamse feestdag)
Donderdag 21 juli 2022 (Nationale feestdag)
Maandag 15 augustus 2022 (O.L.V. Hemelvaart)
Dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen)
Woensdag 2 november 2022 (Allerzielen)
Zaterdag 24 december 2022 (Kerstavond)
Maandag 26 december 2022 (Tweede Kerstdag)
Zaterdag 31 december 2022 (Oudjaar)